Important: Live inspired!
Somerset West, South Africa

Subscribe/Skryf in

Please complete the following to receive the INSPIRASIE-newsletter. This letter contains inspiration from Prof. Jannie, as well as keep you updated with our next tours as well as other inspiring links. / Voltooi hier onder om die INSPIRASIE-nuusbrief te ontvang. Hierdie nuusbrief het ‘n inspirasie deur Prof. Jannie, en dit hou jou hoogte van ons volgende toere en daar is ook inspirerende skakels daarin.

We shall appreciate it if you will also send this letter to others and invite them to subscribe. / Ons sal dit waardeer as jy hierdie nuusbrief ook aan ander sal stuur en hulle nooi om ook in te skryf.

Thank you, with this request, you give us permission to add your email to our newsletter subscriptions to keep you up to date with our latest inspiration and tours (your information is kept confidential and not provided to third parties, as well as you can unsubscribe at any time if you wish). / Baie dankie, met hierdie versoek gee jy ons toestemming om jou e-pos by ons nuusbrief intekeninge te voeg om jou op hoogte te hou van ons nuutste inspirasie en toere (jou inligting word vertroulik gehou en nie aan derde partye verskaf nie, asook jy kan enige tyd uitteken as jy wil).